Moviment per l'Escola en Català
a les Illes

Signa el manifest i ajuda'ns a promoure un canvi urgent que capgiri la situació actual de regressió de la llengua

Adhereix-t'hi!
Carta oberta al conjunt de la societat de les Illes Balears

En els darrers quinze anys el català ha anat perdent parlants i ús social, d’acord amb les dades oficials del Govern de les Illes Balears. Aquest fenomen no es limita estrictament a les grans ciutats i municipis, sinó que s’estén arreu dels territoris insulars, cosa que pot implicar una pèrdua de capital simbòlic: el català, element identificador i vertebrador de la nostra identitat, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, es pot percebre com una llengua de segon nivell.

A la dècada del 1980, a les Illes Balears va començar a introduir-se l’escola en català, que va donar lloc a un model de conjunció lingüística que, en algunes zones castellanoparlants va implicar l’aplicació, per consens de tota la comunitat educativa, de la metodologia coneguda com a ensenyament cent per cent en català. Aquest sistema té com a primer objectiu que en acabar l’etapa obligatòria tot l’alumnat sigui competent en les dues llengües oficials, objectiu que sovint no s’aconsegueix, com ho demostren les estadístiques publicades per la Conselleria d’Educació i el dia a dia dels centres educatius, a causa d’un entorn fortament castellanitzat. Per altra banda, ha oblidat el segon, tant o més important: que tots els futurs ciutadans del país, sense excepció, sentissin com a seu el català, la llengua pròpia de les Illes Balears i element identificador i vertebrador de la nostra identitat.

Les causes d’aquesta situació són diverses i complexes: un entorn comunicatiu altament castellanitzat, la deixadesa de l'Administració pel que fa a la promoció de la nostra llengua, i la manca de consciència lingüística dels parlants. Tot plegat ha provocat un descens de l'ús social del català. Tanmateix, no hi ha dubte que darrerament s’ha constatat un notable relaxament en la consciència lingüística. No ens referim només a la disfunció greu que suposa que bona part de les classes de secundària es facin en castellà i que la inspecció no hi posi remei. Les dades mostren que llengua majoritària entre companys d’estudi és el castellà, idioma que també s’usa en molts d’intercanvis alumne-professor fora de l’aula. Es tracta d’un fet especialment greu, perquè pot suposar la percepció que el català és només la llengua d’una part del territori i no del conjunt de la ciutadania.

Per tot això, consideram indispensable que la societat illenca prengui consciència de la necessitat d’un canvi urgent que capgiri la situació actual de regressió dels drets lingüístics i, sobretot, de la cohesió social del nostre territori amb la promoció de l’ús social de la llengua i la defensa dels drets lingüístics. Per aconseguir-ho, exigim el següent:

- A l’Estat espanyol, que cessi la política de marginació del català i que reconegui la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat com un bé immaterial que cal servar, de manera que faci efectiu l'especial respecte i protecció que va prometre a la Constitució de 1978, que promogui i garanteixi l'ús del català a les dependències que gestiona, i que retiri tota normativa encaminada a la substitució lingüística.

- Al Parlament i al conjunt dels grups parlamentaris de les Illes Balears, que aprovin una llei d’educació pròpia de les Illes Balears que garanteixi, com a mínim, l’ús del català com a llengua d’ensenyament en la meitat de les hores lectives, tant en els centres públics com privats i concertats, i que impulsi l'ensenyament en català en general, tal com estableix l'article primer de la Llei de Normalització lingüística, que insta a assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament, a fi de contribuir a la normalització de la llengua catalana, com a llengua pròpia del territori.

- Al Govern de les Illes Balears, que enforteixi l’espai comunicatiu català amb la reciprocitat de les emissions dels mitjans públics dels territoris de parla catalana, amb una programació atractiva especialment per als infants i el jovent, que potenciï referents culturals que s’expressin en llengua catalana. Així, cal que l’Administració faci les gestions pertinents perquè a les Illes Balears rebem els canals originals de cada territori de manera recíproca, de manera que puguem veure TV3, À punt, Esports 3, etc.

- A la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que garanteixi que el català sigui l’eix vertebrador del sistema educatiu de les Illes Balears, amb la dotació de recursos pedagògics als centres educatius, per tal que el professorat pugui implementar programes i metodologies innovadores. Aquesta mesura passa per garantir el compliment del Decret de mínims, tant en la lletra dels projectes de centre com en l’aplicació efectiva de les mesures necessàries, de manera que en cap centre s'incompleixi i que en tots ells s’incrementi el pes del català en el procés educatiu, així com la promoció de l’ús en tots els àmbits. En aquest sentit, és indispensable que la Inspecció educativa garanteixi l’acompliment de la normativa educativa i assessori els centres, i que es dissenyin estratègies per omplir els espais de lleure, com el pati, amb activitats lúdiques.

- Als ajuntaments i als consells insulars, i a l’Administració, en general, que assumeixin la llengua com a veritable política social transversal en les eines i dispositius, com ara els plans educatius d’entorn, les polítiques de barri, la programació cultural, etc.

- Al personal docent, que apliqui estratègies pedagògiques perquè l’alumnat esdevengui competent oralment en català, i que vulgui relacionar-se en aquesta llengua en tots els contextos, a fi de garantir la igualtat d’oportunitats. A més, és urgent que els docents prenguin consciència que davant els menors sempre exerceixen de model lingüístic.

- Al personal de l’Administració (sanitari, policia, d’equipaments municipals...), que garanteixi que el català és la llengua vehicular per defecte amb tots els ciutadans, independentment del territori, per garantir la igualtat d’oportunitats de la població.

- Als entrenadors esportius i als monitors de lleure i de menjador, que s’adrecin sempre en català al jovent per tal de garantir que sigui també la llengua vehicular de l’educació no formal i dels espais de lleure. És precisament en aquests espais on el jovent pot veure més clar que el català és també una llengua de socialització i de passar-ho bé.

- A les famílies, que prenguin consciència de la importància de parlar amb tothom i a tothora en català: als fills, als amics dels fills, a les altres famílies, als docents, als monitors, etc.; que s’evitin els prejudicis associats a l’origen, l’ètnia, la religió, etc., dels interlocutors. A més, que facin prendre consciència lingüística als seus fills de la llengua amb què juguen, es relacionen amb els companys, consumeixen productes audiovisuals, etc.

Com a entitats impulsores de la campanya demanam a l’Administració que compleixi amb les seves obligacions legals pel que fa a la promoció i defensa de la nostra llengua, i a la ciutadania, a les famílies, als centres educatius, etc., que s’hi sumin per capgirar aquesta situació.

Entitats impulsores:

+

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. És una organització no governamental que fa feina per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal.

+

L’STEI Intersindical té els seus orígens en el si de la Transició democràtica. Des d'aquell moment, ha estat una entitat que ha defensat els trets culturals i lingüístics de la nostra terra. Per això és una entitat que sempre ha defensat l’impuls del ple reconeixement de la llengua en tots els àmbits, especialment en l’ensenyament, els mitjans de comunicació i l’Administració.

+

L’Obra Cultural Balear de Formentera és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1977. Entre els seus objectius hi ha la promoció de la llengua catalana, la cultura i les senyes d’identitat pròpies de Formentera.

+

L'Institut d'Estudis Eivissencs és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1949 amb la finalitat de defensar la identitat de les illes Pitiüses i protegir el patrimoni natural i cultural, vindicant la nostra llengua, el català.

+

El Moviment Menorca Edu21 és una entitat que neix a Menorca amb una àmplia base social i, fins i tot, política, amb l’objectiu d’establir les bases que haurien de permetre arribar a un pacte que donàs estabilitat al món educatiu a les Illes Balears.

+

UOB Ensenyament és un sindicat educatiu que defensa una escola de qualitat i moderna, arrelada al país, en català i oberta al món. A més, és una entitat arrelada a una trajectòria històrica que es remunta al 1881, any en què fou fundada Unió Obrera Balear.

+

Alternativa Sindicat Docent neix en 2014 arran de les mobilitzacions de docents a les Illes Balears. És un sindicat que lluita per la transparència, per una escola pública, de qualitat, laica i en català.

x

Omple el formulari i ajuda’ns a impulsar un canvi urgent en la situació actual de regressió dels drets lingüístics i, sobretot, de la cohesió social del nostre territori amb la promoció de l’ús social de la llengua i la defensa dels drets lingüístics:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d'acceptar la política de privacitat.

Ja t'has adherit anteriorment a aquesta campanya amb aquest correu

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

GRÀCIES PER SIGNAR EL MANIFEST PER
L’ESCOLA EN CATALÀ A LES ILLES
Ajuda’ns a difondre’l i a aconseguir més suports per promoure l’ús social de la llengua i la defensa dels nostres drets lingüístics. Comparteix: